Noile chirii si preturi de vanzare ale locuintelor ANL

24 martie 2016
blocanl.jpg
Senatul a aprobat in 16 februarie 2016 proiectul de modificare a Legii nr 152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Documentul a ajuns la Camera Deputaților și se află în dezbatere la comisii si stabilește:
1. Chiria pentru locuintele ANL se stabilește anual de către autoritățile administrației publice locale, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autoritațile administrației publice centrale. Aceasta va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, recuperarea investiției, în funcției de durata normată, stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 1%. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinței, stabilită conform normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legale.

2. Valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor legale, se ponderează cu un coeficient determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Rangul localității – Coeficient de ponderare

Citește mai mult pe magazinuldecase.ro